Erasmus+ Your Treasure – Our Treasure

Az első partnertalálkozó Kunszentmártonban 2020.01.25-én

A te kincsed a mi kincsünk

Mottónk: „Vissza kell állítanunk a tapasztalat, a bölcsesség és a nemzedékek közötti párbeszéd becsületét.”

                       (Frank Schirrmacher)

Kihívások

Egész Európában általános jelenség a népesség életkorának növekedése és a születendő gyermekek számának csökkenése, s ezáltal az „elöregedés folyamata”. Földrészünkön a leginkább érintett térség Dél-Európa, melyre a fiatalok elvándorlása is fokozottan jellemző. Külföldi partnereinket e térségből választottuk.

A vidéki magyar kisvárosokból az elmúlt években fokozottabban áramlottak a nagyobb városok és a külföldi munkalehetőségek felé a fiatalok, s az ezzel járó problémák, mint az elöregedés felgyorsulása, hatványozottan jelentkeznek. Magyarország nagyon lassan reagál erre a folyamatra. Kulturális intézményeinknek és partnerintézményeinknek egyre sürgetőbbé váló feladata tehát, hogy e kihívásra válaszokat fogalmazzon meg.

Miért akarunk tanulni?

Intézményeinket fel kell készíteni az idős emberekkel való tudatos és megtervezett foglalkozásra. Hatékony módszereket szeretnénk elsajátítani, melyek az idős generációk hordozta értékek felfedezésében, tudatosításában és közvetítésében segítségünkre lesznek.

Mindezekhez szükséges kulturális szakembereink kompetenciáinak fejlesztése és bővítése, hogy képessé váljanak:

  • az idősebb felnőtt korosztállyal való foglalkozásra,
  • az idősek motiválására a non formális tanulás lehetőségek kihasználására
  • az élményszerű tanulás módszereinek alkalmazására.

Hosszú távon pedig:

  • új stratégia kialakítására az idős emberekkel folytatott közös munkára
  • saját módszer fejlesztésére, mely nem csupán a nagyobb kulturális érdeklődéssel bíró időseket éri el.

Módszerek:

A hét szervezet olyan típusú tapasztalatcserét szeretne folytatni, melyben a magyar partnerek a külföldiek tapasztalataiból, módszertani ismereteiből merítenek az idősek tanítása területén. A magyar partnerek ellenben rendelkeznek már olyan tapasztalatokkal, melyeket a kulturális, elsősorban múzeumi témák, módszertanok (pl. múzeumandragógia) alkalmazása közben szereztek, s ezeket kívánják megosztani.

A tapasztalat- és jó gyakorlat csere folyamán elsősorban a non formális tanulás módszerei érdekelnek minket, melyek segítik, hogy a célcsoport tagjai, az idősebb felnőtt korosztály önmagáról tanulhasson, de közben aktívan kikapcsolódhasson és szórakozhasson is.

Az eddig ismert múzeumi gyakorlatokon túllépve más módszert szeretnénk alkalmazni. Az idős emberekkel folytatott munkánk során a felhasznált tárgyat inkább eszköznek tekintjük (de közös nyelv is), a felidézett emlék pedig az az átvivő anyag, amelyen keresztül értékeket hozhatunk napvilágra. E korosztály tagjai olyan kincseket birtokolnak, az emberi kultúra különböző területeiről, melyekről sok esetben fogalmuk sincs. Az értékek tisztázása, tudatosítása, megfelelő értékrendbe helyezése, ill. megmutatása, kifejtése (kiállítások, virtuális kiállítások és még számos más formában) a közösség és a következő generációk számára jelen projektünk lényege, s végső célja. Az értékek megmutatásának, közvetítésének a kiállítások során fontos eszköze a digitális technika, mellyel a közös előkészítéskor, rendezéskor s a tárlatokhoz kapcsolódó események (generációk közötti tudásátadás formájában is) során ismerkedhetnek meg. A kiállítások közös megvalósításának óriási közösségteremtő ereje is van, hiszen a Te kincsed a Mi kincsünkké válik.

Az új módszer a muzeológusoktól jelentős többletet kap. Ők tudásukkal képesek az értékeket definiálni, mert értéktárakban (múzeumok) dolgoznak, amelyek tulajdonképpen a közös emlékezet intézményei.

Résztvevők:

A projektben 3 magyar kulturális intézmény egy portugál időskorúak egyeteme, egy athéni, egy spanyol és egy olasz civil szervezet vesz részt összesen 29 szakemberrel, akiket projektmenedzsment, egyéb szakemberek, valamint az idős korúak (55+) célcsoportjának tagjai egészítenek ki. A magyar partnerek gazdag tapasztalatokkal, a többi partner jó gyakorlatokkal rendelkezik.

Tevékenységek:

A projekt során öt hét képzést (LTT tevékenységet) tervezünk.

A tevékenységeken alkalmazott módszerek: tapasztalatcserés beszélgetés, vita, gyűjtés, interaktív csoportmunka, múzeumgerontagógia, képzés, művészeti és egyéb tevékenységekbe bekapcsolódás és játék módszerek

Várható eredmények és hatások:

Módszertani tudásunk, eszköztárunk bővítése, adaptáció

A korosztály specifikus jellemzők megismerése

Más országok megoldásainak megismerése

Szakmai megújulás, kulturális és oktatói kompetenciák bővítése.

Szakmai partnerkapcsolatok kialakítása

Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése