PROGRAMOK

A ház központja, a konyha

Korosztály

5.-12. osztály

Időtartam

45 perc

Ár

300 Ft/fő + anyagköltség

Kapcsolódás

történelem, társadalomismeret, osztályfőnöki, földrajz, magyar, nyelv és irodalom, emberismeret és etika

Helyszín

Helytörténeti Múzeum Látványtára

A konyha a családi élet egyik legfontosabb színtere. Milyen alkalmakon használták a konyhát elődeink? A főzés mellett milyen funkciókat látott el? Milyen eszközöket használtak, és ezek miben különböztek a ma használatos eszközöktől? A foglalkozás alatt komplex képet próbálunk nyújtani a konyha és a benne található eszközök használatáról, szerepéről. A foglalkozás szorosan kapcsolódik a látványtár gazdag tárgyi anyagához, ahol ezeket a tárgyakat a résztvevők meg is tekinthetik, használatukat megismerhetik.  


A XVIII. századi népmozgások és a jászok betelepülése Kunszentmártonba

Korosztály

5-12. osztály

Időtartam

45 perc

Ár

300 Ft/fő + anyagköltség

Kapcsolódás

hon- és népismeret, történelem, környezetismeret, életvezetés, osztályfőnöki

Helyszín

Helytörténeti Múzeum Látványtára

A XVII. század folyamán elnéptelenedett Kunszentmárton újratelepítésében a jász népcsoport játszott fő szerepet. Miért választották az otthonukból felkerekedő vándorlók ezt a települést? Miért volt kedvező a letelepedés a területen? Miért hagyták el az itt letelepülők eredeti lakhelyüket? A foglalkozás forráselemzésre, és játékos tanulásra támaszkodva járja körül a kérdéskört. Nagy szerepet játszik a Megszálló levél, amelynek elemzésével keresünk választ a feltett kérdésekre.


Munkamegosztás a régi falusi családban

Korosztály

5-8. osztály

Időtartam

45 perc

Ár

300 Ft/fő + anyagköltség

Kapcsolódás

hon-és népismeret, történelem, környezetismeret, osztályfőnöki

Helyszín

Helytörténeti Múzeum Látványtára

Az óra célja felismertetni, hogy a gazdaságok működésének célja az élelem megteremtése, és az utódok nevelése volt, amely nem csak gazdasági, de erkölcsi értékeket is hordozott. Milyen feladatai voltak a férfiaknak, a nőknek és a gyerekeknek a falusi családban? Hogyan változott ez manapság? Milyen eszközöket használtak? Voltak-e tipikusan női és férfi eszközök? A foglalkozáson a tanulók megismerkedhetnek a paraszti munkák nemenkénti és korosztályonkénti tagolódásával, nagyban építve a látványtár tárgyi anyagára. A témát játékosan és csoportmunkára alapozva dolgozzuk fel.


Régészet – Rege-szett

Korosztály

5.-8. osztály

Időtartam

2 * 45 perc

Ár

300 Ft/fő + anyagköltség

Kapcsolódás

történelem, társadalomismeret, emberismeret, etika és életvezetés

Helyszín

Helytörténeti Múzeum

A történelem egyes korszakainak életmód-történeti bemutatása a múzeum állandó régészeti kiállításának segítségével. A foglalkozáson megismerkedhetnek a tanulók az egyes korokban használt fennmaradt eszközökkel, valamint, hogy a régészek milyen módon következtetnek ezekből a tárgyakból a régmúlt időkben élt emberek életmódjára. A tanult ismeretanyagot játékos formában, társasjáték segítségével adjuk át és ellenőrizzük.