GYŰJTŐKÖR

Bozsik Kálmán fazekas árjegyzéke

A múzeum gyűjteményének kialakításában nagy szerepe volt a mintegy 14 évig tartó Tiszazug-kutatásnak az 1970-es, nyolcvanas években. Ebben az időszakban elsősorban néprajzi, ipartörténeti szempontból mérték fel és vizsgálták Kunszentmártont és a Körös túloldalán elterülő kistájat, a Tiszazugot. A kutatásban központi helyet foglalt el a kézműves iparral kapcsolatos gyűjtés, feldolgozás. Sajnos ekkor még a műhely-együttesek (múzeum híján) a szolnoki Damjanich János Múzeum raktáraiba kerültek, de ráirányították a figyelmet a település gazdag iparos múltjára.

A Jauernik rézműves család

1996-ban indítottuk újra a múzeumban a településen és környékén még meglévő kézműves műhelyek felkutatását, felmérését, megmentését. Minden évben megvásároltuk egy-egy mester hagyatékát, lehetőség szerint szerszámokkal, gépekkel, iratokkal, fényképekkel, termékekkel együtt. Fő szempont volt a műhely kiválasztásánál veszélyeztetettségének mértéke (megmentése a kereskedelmi forgalomba kerüléstől, széthullástól, esetenként a külföldre szállítástól). A kihalófélben lévő mesterség gyors fellépést igényeltek. Lényegesnek tartottuk a műhelyek kiválasztásánál azt is, hogy milyen mély gyökerekkel, mekkora hagyománnyal rendelkezik a településen, esetleg a térségben. Ma is folyamatosan végezzük a meglévő műhelyek gyarapítását, kiegészítését a még hiányzó elemekkel. A múzeum tulajdonába került műhelyek: rézműves, cukrász, szitás, fazekas, szabó, cipész, szűcs, kötélgyártó, kádár, fényképészműterem, -labor. A következő években tervezzük a fémművességgel, famegmunkálással kapcsolatos további mesterségek emlékeinek gyűjtését. (bognár, asztalos, kovács stb.).

A múzeum tulajdonába került műhelyek: rézműves, cukrász, szitás, fazekas, szabó, cipész, szűcs, kötélgyártó, kádár, fényképészműterem, -labor. A következő években tervezzük a fémművességgel, famegmunkálással kapcsolatos további mesterségek emlékeinek gyűjtését. (bognár, asztalos, kovács stb.).

A múzeum néprajzi, kézművesipar-történeti gyűjtése mellett helytörténeti tárgyú hagyatékokat, szórvány településtörténeti emlékeket ugyancsak átveszünk, megőrzünk.

A múzeumban az elmúlt két évtizedben a következő gyűjteménycsoportok alakultak ki:

  • Néprajzi gyűjtemény
  • Történeti gyűjtemény
  • Adattári gyűjtemény
    • Történeti adattár
    • Általános adattár
  • Archív fotó- és negatívgyűjtemény
  • Könyv- és folyóirat gyűjtemény
  • Képzőművészeti gyűjtemény