MÚZEUMI KUTATÓMUNKA

A hetvenes években itt folyó tudományos tevékenység kijelölte a múzeum gyűjtőkörét és ráirányította a figyelmet arra is, hogy a település gazdag iparos múltja további, alaposabb figyelmet érdemel. Napjainkig kiemelt kutatási, gyűjtési területe az intézménynek, elsősorban Pusztai Gabriella történésznek a kézműves ipartörténet, vagyis a céhek kialakulása, a kunszentmártoni iparos réteg jelentősége és szerepe a város fejlődésében, az ipartestület időszaka, a kisipar története. A gyáripar 20-dik századi kibontakozásának, az 1989-es rendszerváltásnak és következményeinek feldolgozása a jelen és a közeljövő feladata.

A történeti, helytörténeti kutatásban a fő hangsúlyt Hegedűs Krisztián történész- néprajzkutató és muzeológus a Nagykun Kerület kunszentmártoni székhelyének, a kerületi közigazgatás, a Kerületi Ház épületegyüttesének történetére helyezte. Kutatási körébe tartozik    a kunszentmártoni zsidóság története, kunszentmártoni sörház története, valamint a Kunszentmártoni és a Tiszazug polgárosodásának és egyesületeinek kutatása.

A múzeum vezetőjének, Pusztai Gabriellának másik kutatási területe a magyar orvosok tevékenysége az Európán túli területeken. E témából szerzett 2009-ben PhD fokozatot a Szegedi Egyetem.

Harangozóné Tóth Éva 2010-ben végzett andragógia szakon, s az intézmény múzeumpedagógiai és közművelődési tevékenységének tervezését, lebonyolítását végzi.  Publikációit, előadásait ebben a témakörben írja.

Hegedűs Krisztián publikációiból

  •  Méhészélet Kunszentmártonban A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum Füzetei Kunszentmárton, 2015.
  • Kunszentmárton egyesületi életének sajátosságai a dualizmus korában, In: Történeti Muzeológiai Szemle 14., Budapest, 2015.
  • Méhészélet Kunszentmártonban Az okszerű méhészet pionírjaitól a szervezett egyesületekig In: Tisicum, A Jász Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok évkönyve. 2015.
  • Bozsik Kálmán kunszentmártoni szabómester visszaemlékezése a II. világháborúról JÁSZKUNSÁG: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület Évkönyve 2./ szerk. Örsi Julianna.- Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, 2014.
  • Egy jász betelepedés a Nagykunságban, Adalékok Kunszentmárton és a Nagykunság kapcsolatának történetéhez In.: Peremlétben? Félúton, A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón. szerk.: Hegedűs Krisztián, Kovácsné Kaposvári Gyöngyi, Pusztai Gabriella, Pusztai Zsolt.Szolnok 2010.43–57o.
  • A kunszentmártoni múzeumi raktár az egykori várnagyi lakban. in: Történeti Muzeológiai Szemle 9. szerk.: Ihász István, Pintér János, Budapest, 2009.
  • Kerületi Háztól a járásbíróságig In: „…Körös vizinek napkeleti partján…”Kunszentmárton a mezőváros. szerk.: Barna Gábor, Pusztai Gabriella. Kunszentmárton, 2008.
  • Benke Boldizsár, Dr. Bozóky Árpád, Dr. Gulyás János, Mátray Lajos, Dr. Tóth Ernő, Tóth Katalin életrajza. In: Tiszazugi füzetek 9. szerk.: Pusztai Gabriella, 2006.
  • Kunszentmárton története. CD-ROM Kunszentmárton 2007.
  • Nagykun kerületi börtön, Kerületi Ház, Közúti híd története. In: Kunszentmárton épületei régen és ma. szerk.: Harangozóné Tóth Éva, Kunszentmárton, 2007. 80–96. o.
  • Tömlöc a körös partján. in: Tiszazugi füzetek 8. Húszéves a kunszentmártoni múzeum. szerk.: Barna Mária, Pusztai Gabriella, Kunszentmárton, 2005. 5–12.

Szerkesztések, társszerkesztések:

 • Az agyag művésze, Bozsik Kálmán Kunszentmártoni fazekasmester. Kunszentmárton 2015.
 • Múzeumi Tudományos Műhely, a kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum Füzetei 1. Kunszentmárton 2015.
 • Várostörténeti és néprajzi tanulmányok 3. Szeged 2015.
 • Múltidéző kalendárium. Szokások, hagyományok, babonák régi történetek. Kunszentmárton, 2014.
 • Permlétben? Félúton, A Tiszazug néprajzi, történeti, földrajzi kutatása az ezredfordulón. Szolnok, 2010.
 • Kunszentmárton története. CD-ROM Kunszentmárton 2007.

Harangozóné Tóth Éva publikációiból

 • Mesélő vendégkönyvek. Történetek egy kismúzeum életéből 1969-től napjainkig. in: Tiszazugi Füzetek 8. 77–86.
 • A tiszazugi honismereti tanácskozások és a hozzájuk kapcsolódó kiállítások jegyzéke. in: Tiszazugi Füzetek 8. 87.
 • Harangozóné Tóth Éva – Pusztai Gabriella: Közművelődés és múzeumpedagógia. In: Történeti muzeológiai szemle 10. Budapest, 2010. 273–278.

Szerkesztés

 • Kunszentmárton épületei régen és ma. Lapok a 200 éves város építészettörténetéből. (szerk.) Kunszentmárton, 2007.

Pusztai Gabriella publikációiból

Orvostörténet

 • Magyar orvosok Fekete-Afrikában. Tisicum, A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, Szolnok, 1999. 325–331.
 • Az abesszin császár udvari orvosa: dr. Mészáros Kálmán. Jászkunság, 2001. január-június, XLVII. évf. 1-2. sz., 54–67.
 • Libéria magyar egészségügyi minisztere Orvosi Hetilap, 2002. február 17., 355–357.
 • Egy magyar orvos Afrika szívében. Dr. Scheitz László belga kongói működése.
 • Tisicum, A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, 2003. 219–228.
 • Libéria magyar egészségügyi minisztere: dr. Fuszek Rudolf. Világtörténet, 2003. tavasz-nyár, 64–76.
 • Arusha magyar orvosa. Dr. Sáska László. Tisicum, A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, Szolnok, 2009. 228–240.
 • Magyar orvosok távoli tájakon. Orvostörténeti Közlemények, Budapest, 02. 2008. 54(1-4)., 69-80.
 • Belga Kongó kórházaiban. Dr. Thanhoffer Lajos. TISICUM, A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XVIII. Szolnok, 2009.

Ipartörténet

 • Kunszentmárton első cukrászmestere. Múzeumi Levelek, 71-72., Szolnok, 1993. 155–177.
 • Kunszentmárton utolsó rézműves mestere, Jauernik Miklós. Múzeumi Levelek, 75. II. kötet, Szolnok, 1996. 397–416.
 • A kunszentmártoni szitások. Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére. Debrecen, 1999. 291–295.
 • Fotóműterem a századelőn. Redemptio, A jász és kun települések honismereti lapja, 2001. április, 6.
 • Szabómesterek Kunszentmártonban. Redemptio, A jász és kun települések honismereti lapja, 2001. december 15–17.
 • Bozsik Kálmán fazekasmester. Múzeumi Levelek, 78-79., Szolnok, 2003. 215–230.
 • Cipészek Kunszentmártonban. Tiszazugi Füzetek, 7. sz., Kunszentmárton, 2003.
  „Az szabó és szüts legények artikulusai”. Tiszazugi Füzetek 7. sz.,
 • Kunszentmárton, 2003.
 • Mesterek és mesterségek. A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum tárgykatalógusa. Kunszentmárton, 2006.
 • A kézműves- és a kisipar története Kunszentmártonban. In.: „Körös vizinek napkeleti partján …” Kunszentmárton a mezőváros. Szerk.: Barna Gábor és Pusztai Gabriella. Kunszentmárton, 2008. 158–195.

Szerkesztőként, társszerkesztőként

 • A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum. Kiállításvezető. Kunszentmárton, 2002.
 • Tiszazugi Füzetek 7. Kunszentmárton, 2003.
 • Tiszazugi Füzetek 8. Kunszentmárton, 2005.
 • Tiszazugi Füzetek 9. Kunszentmárton, 2007.
 • A korong mesterei. Fazekasok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Kiállítási katalógus, Szolnok, 2005.
 • A korong mesterei. Fazekasok Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Háromszéken, a Sajó völgyében és a vajdaság északi tájain. CD lemez, Szolnok, 2005.
 • „Körös vizinek napkeleti partján …” Kunszentmárton a mezőváros. Szerk.: Barna Gábor és Pusztai Gabriella, Kunszentmárton, 2008.Tanulmánykötet
 • Kunszentmárton várossá nyilvánításának 200. évfordulójára.
 • Fonatok, csomók, bogok. Kézművesség Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Háromszéken, a Sajó-völgyében és Burgenlandban. CD, Honlap, Szolnok, 2010.