MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJÁNAK HELYI PROGRAMJAI

2009. október 5. és október 9. között

A Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozathoz 2009-ben csatlakoztunk először a Pincétől a padlásig című tematikához kapcsolódva. A programokat hétköznap diákoknak A tárgy útja a raktárig címmel, hétvégenként családoknak, felnőtteknek A tárgy útja a kiállításig címmel állítottuk össze. Szempont volt az újszerűség, az érdekesség, a látogatók aktivitására építés.

A rendezvényen (A tárgy útja a raktárig) megismertettük a diákokkal, hogyan és honnan kerülnek be a tárgyak a múzeumba, majd milyen munkafolyamatokon mennek keresztül. Bemutattuk a feldolgozás fázisait, a gyarapodási naplót, a tisztítást, a konzerválást, a restaurálást, a leltározást. A muzeológusok elmesélték: hogyan tárják fel a tárgy történetét, hogyan dokumentálják. Hogyan tudja a restaurátor megállítani a tárgy romlását, illetve hogyan lehet visszaállítani a tárgy eredetiségét, miként alakítjuk ki a tárgy megfelelő környezetét, milyen károsodások érhetik a műtárgyakat, milyen csomagolóanyagokat ismerünk. Gyűjteménykezelőnk beszélt a raktározási elvekről és módokról. A komplex múzeumi tevékenységet olyan tárgyakon mutattuk be, melyek anyaguk szerint különbözőek, és a célcsoport számára felismerhetőek (pl. köpülő). Fontosnak tartottuk megismertetni azt, mit is jelent az, hogy műtárgy, egyáltalán egy tárgy hogyan válik „műtárggyá”. Leírókartonok segítségével bepillantást nyertek az érdeklődők egy-egy tárgy leírásának módszerébe, majd ők is leltározhattak mint kis múzeumi munkatársak. A kisebbek kesztyűben méregették le a tárgyakat, hogy megértsék: a múzeumokban nem nyúlhatnak hozzá mindenhez. Másrészt a tárgyak kézbe fogva élővé váltak számukra.

A rendezvénysorozathoz 10-12 éves korosztály részére készítettünk feladatlapot (1. számú melléklet), melyet a hon- és népismeret óra keretében tudtak használni. A későbbiekben jól hasznosíthatták megszerzett ismereteiket a hon- és népismeret órákon. A foglalkozásokra nagyon sok diák érkezett hozzánk nemcsak a kunszentmártoni iskolákból és óvodákból, de nagy sikere volt a Tiszazug iskoláiban is.

A tárgy útja a kiállításig rendezvénysorozatunknak fő célcsoportjai a családok voltak, de kíváncsian jöttek az alap- és középfokú intézmények diákjai, valamint a turisták is. Célunk volt megismertetni hogyan, milyen szempontok alapján kerül be egy komplett kézműves műhely a múzeumba, hogyan tárják fel a muzeológusok a műhely történetét. Miként válik egy-egy felgyűjtött, feldolgozott műhely műhelykiállítássá. Közreműködőként meghívtuk állandó kiállításunkba – mely komplex kézműves műhelyekből áll – a szakma képviselőit, a mestereket (cukrász, fényképész, szűcs), akik elmesélték, hogyan készül a sütemény, a kisbunda, a fénykép.

Programunk sikerességét mutatja, hogy a megyében magasan a legtöbb látogató érkezett hozzánk.

Ide fotók jönnek!

2010. október 2. és október 16. között

„Hordó donga, kádár dolga…”

A szervezők célja, hogy a gyerekek, fiatalok, családok, turisták számára vonzóbbá tegyék a múzeumok világát. Október három hétvégéjére terveztünk a célközönség számára tartalmas, szórakoztató programokat. A múzeum legújabb szerzeményét, a Kotvics családtól vásárolt kádárműhelyt mutatjuk be. A látogatók megismerkedhetnek a hordókészítés titkaival, valamint a szőlő- és borkészítés folyamataival is. Tálas László családi borászata biztosítja a szőlőpréseléshez szükséges szőlőt, a hozzá kapcsolódó eszközöket. A célcsoportjaink pedig elkészítik belőle a mustot, melyet közben meg is kóstolhatnak.